http://realhome.bg/
contacts

За нас

Real Home - Консултантска компания за сделки с недвижима собственост е запазена търговска марка на "Георгиев и синове" ЕООД. Създадена през есента на 2014г., като резултат от 20 годишния професионален опит на Антоний Георгиев в сферата на недвижими имоти и посреднически услуги при сделки с тях.

Посредничество при Сделки с Недвижима Собственост

 

 • Оценяване на недвижима собственост
 • Правно консултиране при сделки с недвижими имоти
 • Проверки за наличие на вещни тежести 
 • Подготовка на пълен набор документи за покупко-продажба:

     

1. документ за собственост на имота

2. кадастрална скица и схема

3. удостоверение за данъчна оценка

4. удостоверение за семейно състояние

5. удостоверение за липса на задължения

6. удостоверение за наследници

7. удостоверение за липса на вещни тежести

8. изготвяне на лицензирани експертни оценки

 

 

 • Real Home Консултант ви придружава и съдейства до финализиране на сделката и нейното нотариално изповядване:

 

1. подготовка на приемо-предвателен протокол на имота

2. смяна на партиди – комунални услуги

3. регистрация в данъчна служба

 

Управление на Недвижими Имоти

 

 • Управление на собственост
 • Проверка и оглед състоянието на имота
 • Извършване на текущи ремонт и поддръжка

Бизнес Консултиране при Инвестиции в Недвижима Собственост

 

 • Консултиране на корпоративни клиенти 
 • Изготвяне на анализи на пазара на недвижими имоти
 • Управление и цялостно маркетиране на проекти
 • Изработване на портфолио от обекти на недвижима собственост